تبلیغات
. - چرا در اسلام كه بنایش بر برابری زن و مرد هست دیه زن نصف دیه مرد می باشد؟

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی